Skip to main content

Lange tijd werd gedacht dat in oudtestamentische tijden alleen de elite kon schrijven. Maar uit onderzoek van potscherven blijkt nu dat ook gewone soldaten foutloos konden spellen.

Vlak bij de zuidelijke punt van de Dode Zee ligt de stad Arad. In de tijd van het Oude Testament was daar een vesting. Bij opgravingen op die locatie zijn beschreven potscherven gevonden. Dat is niet zo vreemd. Papier en perkament waren duur, en kleitabletten maken duurde lang. Daarentegen gebruikte iedereen aardewerk, en net als nu sneuvelt er weleens een bord of een pot. Die scherven kon je dan nog een tweede leven geven als kladblaadje.

Boodschappenlijstjes

Dat gebeurde ook in de burcht van Arad. Archeologen hebben 16 van die potscherven bestudeerd en kwamen tot de conclusie dat ze door ten minste zes verschillende personen zijn beschreven. De teksten bevatten militaire orders en boodschappenlijstjes.

Deze vondst impliceert dat gewone soldaten konden schrijven. Dat zou betekenen dat alfabetisme niet alleen was voorgehouden aan de priesters en de sociale elite, maar dat ook de ‘lagere bevolkingslagen’ konden lezen en schrijven.

Geschiedschrijving

De inscripties maken melding van de koning van Juda en het ‘huis van JHWH’ – de eerste tempel. Deze vondsten bevestigen dus de claim die de Joden hebben op het land en het bestaan van de tempel van Salomo. Daarnaast maakt de vondst het aannemelijk dat de Bijbelboeken al vóór de Babylonische ballingschap bestonden. Dat is belangrijk want sommige Bijbelwetenschappers geloven dat zo’n beetje alle boeken van het Oude Testament tijdens of na de ballingschap (587 tot ongeveer 515 v.Chr.) zijn geschreven. Deze potscherven worden echter gedateerd op ongeveer 600 v.Chr. Als zo’n beetje de hele bevolking toen al kon lezen en schrijven, dan is het logisch dat ze hun geschiedenissen ook op schrift hebben gesteld. Dus ook de geschiedenissen die je nu nog in de Bijbel kunt lezen!

Wil je niks missen van Weet Magazine? Neem dan een abonnement en ontvang elke twee maanden de nieuwste Weet!

Weet meer:

www.weet-magazine.nl/schrijven
www.weet-magazine.nl/schrijven-2
www.weet-magazine.nl/schrijven-3
Klik hier voor een bericht over potscherven die ontdekt zijn waar de naam van een Bijbelse richter op staat.