Skip to main content

Een Hebreeuwse tekst op een verkoolde boekrol is na 45 jaar ontcijferd. Het gaat om een gedeelte uit het Bijbelboek Leviticus, de eerste acht verzen van het eerste hoofdstuk. De oude rol toont geen noemenswaardige verschillen met de tekst zoals die bijvoorbeeld in de King James-vertaling is overgeleverd.

De rol werd in 1970 in Ein Gedi (Israël) gevonden. Met behulp van de C14-methode is de leeftijd ervan vastgesteld op 1500 jaar, afkomstig uit de zesde eeuw na Christus. Sinds de vondst van de Dode Zeerollen is het de oudste boekrol die iets laat zien van de getrouwe overlevering van de vijf boeken van de Hebreeuwse Bijbel.

Röntgenfoto

Doordat de rol niet meer geopend kan worden (hij is immers verbrand) hebben de onderzoekers gebruikgemaakt van röntgen. Daarna zijn de scans naar de universiteit van Kentucky (VS) gestuurd, waar speciale software is ontwikkeld om het oude document virtueel uit te rollen en de tekens te visualiseren (zie onderstaande foto).

Tekstvergelijking

Op de website Sci-news.com wordt de volledige tekst van de Ein Gedi-rol weergegeven. Als je die vergelijkt met bijvoorbeeld de King James-versie dan strookt de inhoud volledig. Hier en daar is de verwoording iets anders, maar dat mag geen naam hebben. Dit bevestigt maar weer eens hoe nauwkeurig de Bijbelteksten zijn overgeleverd.

Foto: Seals et al Science Advances 2016

Weet meer:

www.weet-magazine.nl/boekrol
www.weet-magazine.nl/boekrol-2

verkoolde boekrol met munt ernaast