Skip to main content

Wat spreekt er meer tot de verbeelding dan een stad als Pompeï, die als het ware bevroren is in de tijd? De vulkaanuitbarsting van de Vesuvius in 79 n.Chr. heeft veel Romeinse gebruiken bewaard voor toekomstige generaties, waaronder het veelvuldig voorkomen van graffiti.

Bij een uitbarsting van de Vesuvius zijn Pompeï en Herculaneum onder de as terechtgekomen. Hierdoor zijn de steden goed bewaard gebleven, en kunnen archeologen veel leren over de gewoontes en het leven in het Romeinse Rijk van de eerste eeuw. Zo zijn er bijvoorbeeld prachtige muurschilderingen onder de as vandaan gekomen. Die doen vermoeden dat ze gekopieerd zijn van nog oudere, Griekse taferelen die nu verloren zijn gegaan. Een opmerkelijk Romeins gebruik was om teksten zoals politieke leuzen op muren te schrijven. Deze ‘graffiti’ geeft inzicht in het politieke klimaat van die tijd. Net als vandaag de dag waren er ook toen al mensen die vonden dat er een hoop onzin werd verkondigd. Zo was er een graffiteur die schreef: ‘Het verbaast me, muur, dat je zoveel domme teksten moet dragen en nog steeds overeind staat.’

  • Deze tekst komt uit de Weet Scheurkalender 2020. Meer lezen? Neem dan nu een abonnement op Weet Magazine.
  • Klik hier om de nieuwe Weet Scheurkalender 2024 te kopen.