Skip to main content

De tempel van Salomo was lange tijd niet de enige tempel in het oude Israël. Archeologen hebben zo’n zeven kilometer buiten Jeruzalem resten van een afgodstempel ontdekt. Die moet er vanaf het eind van de tiende eeuw v.Chr. hebben gestaan. Wat was dit voor een gebouw?

De tempel werd in 2012 ontdekt in de Bijbelse plaats Motza (of Moza, genoemd in Jozua 18:26), zo’n zeven kilometer ten noordwesten van het oude Jeruzalem. Eerder werden er in die omgeving al pakhuizen en graansilo’s gevonden. Nieuwe opgravingen geven nu een duidelijker beeld van het gebouw. De tempel was ongeveer twee derde van de afmetingen van Salomo’s tempel. Omdat het gebouw zo dicht bij Jeruzalem stond, gaan de onderzoekers ervan uit dat het waarschijnlijk met goedkeuring van het centrale gezag in Jeruzalem was gebouwd. Evenals de tempel in Jeruzalem had deze tempel een oost-westoriëntatie, een binnenplein en een groot rechthoekig hoofdgebouw. Verder zijn er resten gevonden van een altaar en kelken.

Afgodsbeeldjes

Ook zijn er vier afgodsbeeldjes opgegraven: twee mensvormige beeldjes en twee paarden. Verder zijn er allerlei botten van dieren gevonden, die wijzen op afgodenoffers. De tempel is gebouwd rond het eind van de tiende eeuw v.Chr., wellicht ten tijde van Salomo of Rehabeam. In 1 Koningen 11 kun je lezen hoe Salomo zich van God afkeerde door offerplekken te laten bouwen voor de afgoden van zijn vele vrouwen. Tot wanneer de tempel er gestaan heeft, en of die de reformatie onder koning Josia heeft overleefd, is niet bekend. Wat deze vondst wel laat zien, is dat het geestelijke en morele verval vanaf de regering van koning Salomo groter was dan gedacht. Zó groot zelfs, dat er lange tijd een heidense tempel pal onder de neus van de koningen in Jeruzalem kon bestaan.

De On Topic komt uit Weet 62. Lees hier een langer artikel over de rijken van David en Salomo.

Weet meer:

www.weet-magazine.nl/tel-moza