Skip to main content

Toen de apostelen met Pinksteren bij elkaar waren in Jeruzalem, werd de Heilige Geest over hen uitgestort. Ze begonnen in allerlei vreemde talen te spreken. Sommige toehoorders verwonderden zich, anderen dachten dat de apostelen dronken waren…

Een van de gaven van de Geest die Paulus noemt in 1 Korinthe 12 is het spreken in vreemde talen. Toen de apostelen de Heilige Geest ontvingen tijdens Pinksteren, gebeurde dat. Mensen uit allerlei volkeren waren in Jeruzalem bijeen voor het joodse Wekenfeest – Sjavoe’ot. Het is een van de drie grote feesten waarvoor de hele mannelijke bevolking naar de tempel moest komen. Iedereen hoorde, in zijn eigen taal of dialect, ‘simpele zielen’ uit Galilea vertellen over wat God had gedaan. Maar niet iedereen stond open voor de boodschap: sommigen spotten dat ze op dat tijdstip, rond 9 uur ’s morgens, dronken waren!

Dit wonder – het spreken in vreemde talen – gebeurde door de werking van de Heilige Geest. Het was nodig om de verspreiding van het Evangelie in de toenmalig bewoonde wereld een boost te geven. Maar wonderen gebeuren nog steeds, dus je mag niet uitsluiten dat de Geest ook nu de taalbarrière kan laten wegvallen (op het zendingsveld bijvoorbeeld). Verder zie je dat God de technische middelen en kennis geeft om het Evangelie over de hele wereld te laten verspreiden. Zo beschikken 6,9 van de 7,7 miljard aardbewoners over (gedeeltes van) de Bijbel in hun eigen taal. Internet draagt bij aan een eenvoudigere, snellere Bijbelvertaling en -verspreiding. Totdat Hij komt!

Dit Weetje komt uit de Weet Scheurkalender 2021. Meer lezen? Neem dan een abonnement en ontvang elke twee maanden de nieuwste Weet!