Skip to main content

In tabel 2 van het artikel over de teksttradities van Genesis in de vorige Weet gaat het over de leeftijden van aartsvaders. Er staat dat Noach 500 jaar oud was toen zijn zoon Sem werd geboren en Terach 70 jaar toen zijn zoon Abraham het levenslicht zag. Als geboortejaar van Abraham wordt 1946 na de schepping gegeven bij de Masoretische Tekst. Veel chronologen, zoals James Ussher, gaan er echter van uit dat Noach 502 jaar oud was toen Sem werd geboren en dat Terach 130 jaar oud was bij de geboorte van Abraham. Dan kom je op een geboortejaar van 2008 jaar na de schepping voor Abraham.
Kees Noorlander

Hartelijk dank voor deze aanvulling. Je hebt helemaal gelijk wat de geboortejaren betreft, maar het doel van het artikel was het vergelijken van wat de verschillende teksttradities zeiden. En omdat in geen van de drie teksttradities de exacte berekening van de wereldgeschiedenis relevant is, is daar in die tabel niet diep op ingegaan. We hebben gewoon de getallen gepakt die in de betreffende verzen zijn genoemd zodat ze onderling vergeleken kunnen worden. Hier volgt een diepere uitwerking:

Noach 502 bij geboorte van Sem

De zondvloed begon toen Noach 600 jaar oud was (Gen. 7:6, 11).
Sems zoon Arfachsad werd geboren toen Sem 100 jaar oud was, dat was 2 jaar na de zondvloed (Gen. 11:10).
2 jaar na de zondvloed was Noach 602 oud en was Sem 100 jaar oud. Dus Noach was 602 – 100 = 502 jaar ouder dan Sem.
Gen 5:32 betekent dus niet dat Noach een drieling kreeg. Het betekent dat zijn oudste zoon (waarschijnlijk Jafeth – Gen 9:24) werd geboren toen Noach 500 jaar oud was. Sem staat op de eerste plaats, omdat hij de belangrijkste zoon van Noach was.

Terach 130 bij de geboorte van Abraham

Evenzo betekent Gen. 11:26 dus ook niet dat Terach een drieling kreeg, maar dat zijn oudste zoon (Haran?) werd geboren toen Terach 70 jaar oud was. Abraham staat op de eerste plaats, omdat hij de belangrijkste zoon van Terach was.
Volgens Gen. 11:31 verhuist Terach met zijn familie, waaronder Abraham en Lot, naar Haran. Terach stierf daar toen hij 205 jaar oud was (Gen 11:32).
Vervolgens vertrokken Abraham en Lot uit Haran, toen Abraham 75 jaar oud was (Gen 12:1-4).
Aangenomen dat het vertrek van Abraham kort volgde op de dood van Terach, kun je uitrekenen dat Terach 205 – 75 = 130 jaar ouder was dan Abraham.

Wil je meer lezen van Weet Magazine? Neem dan een abonnement en ontvang elke twee maanden de nieuwste Weet!