Skip to main content

Is de mens geschapen naar Gods beeld of product van een evolutieproces? Zijn Adam en Eva historische personen of mythologische figuren? Is er werkelijk een historische zondeval geweest? Zulke vragen rijzen als je theïstische evolutie of de filosofie van het neodarwinisme gebruikt bij de uitlegging van Genesis. 

Het standpunt van de redactie van Weet Magazine aangaande het neodarwinisme mag duidelijk zijn: brand je er niet aan! Naast een reeks wetenschappelijk onderbouwde argumenten zijn daar ook theologische argumenten voor aan te dragen. Een van de redacteurs heeft zich grondig in de materie verdiept. Met name vanuit de belijdenisgeschriften keek hij naar het vraagstuk. Hoeveel ruimte wordt er gegeven aan het inpassen van darwinistische ideeën in de scheppingsleer? Hij schreef een artikel genaamd De theologie en haar knieval voor het neodarwinisme. Misschien dat zijn uiteenzetting helderheid mag geven in de discussie… Klik hier om het artikel te lezen.

Flowchart: waar sta jij

Weet Magazine publiceerde een flowchart (stroomschema) rond de vragen die optreden wanneer je evolutie met de Bijbel wilt combineren. Het doel daarvan is: mensen laten nadenken over de mate waarin hun zienswijze op dit speelveld (in)consequent is. De publicatie deed zoveel stof opwaaien dat de redactie besloten heeft de flowchart openbaar te maken. Op die manier kan de discussie nog breder onder christenen worden gevoerd. De kracht van zo’n stroomschema is dat de problematiek in één oogopslag duidelijk wordt, ook al zijn er soms nuanceringen in de antwoorden mogelijk. Toch is deze weergave een goede manier om te laten zien dat een omarming van de evolutietheorie verregaande gevolgen heeft voor de uitleg van de Bijbel: niet alleen voor Genesis, maar ook voor andere Bijbelboeken in het Oude en Nieuwe Testament. Klik hier om het schema te bekijken.

Podcast: neodarwinisme

Elke woensdag bespreken Rik Bokelman en Jeffrey Schipper van het Christelijk Informatie Platform (CIP) nieuwsberichten uit de christelijke wereld. In 2019 stelden ze in hun podcast een citaat van theoloog Willem Ouweneel aan de orde: ‘Waarom geloven mensen in de evolutietheorie? Omdat ze elkaar napraten.’ Rik en Jeffrey laten in hun podcast horen hoe verschillend christenen hierover denken. Uiteindelijk concluderen ze dat evolutie heel erg lastig te combineren is met een historische Adam. Een conclusie die de Weet-redactie van harte onderschrijft.

Citaat 1: „In evolutie is de mens het product van miljoenen jaren evolutie terwijl Jezus Adam en Eva in het ‘begin van de schepping’ plaatst (Markus 10:6). Heeft Jezus dan per ongeluk een paar miljoen jaar ingeslikt? In de evolutie is de mens geëvolueerd; en niet – zoals de Bijbel zegt – geformeerd uit stof en uit de rib van een man. (…) In evolutie is de dood er altijd al geweest. Terwijl het volgens orthodoxe christenen pas haar intrede deed na de zondeval van Adam en Eva.”

Citaat 2: „Het punt van Willem Ouweneel is ook dat zowel Jezus als Paulus de eerste hoofdstukken van Genesis heel letterlijk namen. Adam en Eva, de zondeval, de zondvloed. Maar als je evolutionisten mag geloven, hadden zij (Jezus en Paulus, -red.) het fout. Wat laat dat over van de rest van de Bijbel? Want als Jezus en Paulus het niet bij het rechte eind hadden rondom Adam en Eva, de zondeval, de zondvloed… waarom zou je de rest van wat er in de Bijbel staat dan nog langer lezen zonder daar een hele grote dikke korrel zout aan toe te voegen? Dat is waar het hier ten diepste om gaat.” De hele podcast kun je hier luisteren.

Boek: En de aarde bracht voort

Christelijk Nederland is in de ban van En de aarde bracht voort, het evolutieboek van theoloog Gijsbert van den Brink. Hierin probeert hij het christelijk geloof in overeenstemming te brengen met de evolutietheorie. Maar is dat wel nodig?

‘In zijn synthese van de Bijbel en evolutie gaat prof. Gijsbert van den Brink voorbij aan de wetenschappelijke bezwaren die zijn in te brengen tegen de evolutietheorie’ reageert het Logos Instituut in het Reformatorisch Dagblad. Van den Brink besteedt het grootste gedeelte van zijn boek aan het beantwoorden van de vraag of de evolutietheorie samen kan gaan met het christelijk geloof. Zijn uitgangspunt is dat evolutie een voldongen feit is. Dat uitgangspunt stelt Logos ter discussie in een artikel.

Voor dat artikel heeft Logos-medewerker Jan van Meerten de hulp ingeroepen van negen biologen. Ze benoemen verschillende problemen met de evolutietheorie. Zo wijzen ze er bijvoorbeeld op dat mutaties in het DNA geen nieuwe genetische informatie leveren, maar juist het DNA kapot maken. Dat werkt dus precies de verkeerde kant op voor (theïstische) evolutie.

Benieuwd wat er nog meer te melden is over En de aarde bracht voort? Logos Instituut houdt een overzicht bij.