Skip to main content

Jezus groeide – als joodse jongen – op met de Schriften. De waarheid daarvan was voor Hem boven alle discussie verheven. Hij baseerde zich erop, ook als het ging om zijn eigen legitimatie: door te stellen dat de Schriften van Hem getuigen.

De boeken van Mozes, en in het bijzonder het boek Genesis, komen vaak terug in de verwijzingen van Jezus. Als Jezus spreekt over huwelijk en echtscheiding (Mattheus 19:1-12) verwijst Hij naar Genesis 1:27 en 2:24. Evenzo verwijst Jezus in Lukas 17:27 naar de realiteit van de zondvloed uit Genesis 7. Uit alles blijkt dat Jezus de Bijbel voor volledig betrouwbaar hield, ook ten aanzien van de oergeschiedenis zoals die in Genesis 1 tot 11 beschreven is.

Jezus bij de schepping

Verder blijkt uit Johannes 1:3 dat Jezus in Zijn goddelijke hoedanigheid direct betrokken is geweest bij de schepping, want daar staat dat alles door het Woord is gemaakt. Het idee om Jezus’ visie op de schepping in twijfel te trekken, wat weleens gebeurt door christenen die de Bijbel met de evolutietheorie willen verenigen, is dus meer dan vreemd.

  • Deze tekst komt uit de Weet Scheurkalender 2022. Meer lezen? Neem dan nu een abonnement op Weet Magazine.
  • Klik hier om de nieuwe Weet Scheurkalender 2024 te kopen.
  • Klik hier om te lezen hoe de kerkvaders tegen Genesis aankeken.
  • Lees hier een bericht op Logos.nl over de vraag of Jezus creationist was.