Skip to main content

De Reformatie vond plaats aan het einde van de middeleeuwen. Na de middeleeuwen brak een tijd aan vol van ontdekkingen en wetenschappelijke vooruitgang. Was dit te danken aan de Reformatie?

Het is een aardige gedachte dat de Reformatie voor wetenschappelijke vooruitgang heeft gezorgd, en er zullen ongetwijfeld voorbeelden te vinden zijn. Maar toch is zo’n verband moeilijk hard te maken.

Wel kun je beargumenteren dat de herbezinning op de Kerk en de Bijbel (hoofdpunten van de Reformatie) en de opkomst van de wetenschap gedreven zijn door gemeenschappelijke ontwikkelingen. Zo is de uitvinding van de boekdrukkunst, rond 1455, voor beide bewegingen van enorm belang geweest. Ook staat de periode rond het einde en vlak na de middeleeuwen bekend als de renaissance. Deze tijd kenmerkt zich door een hernieuwde belangstelling naar ‘de bronnen’. Bij de Reformatie uitte dat zich bijvoorbeeld in het vertalen van de Bijbel vanuit de oudst bekende teksten en talen (Hebreeuws en Grieks), in plaats van vanuit de laatste overlevering. Evenzo kwamen in de wetenschap de overgeleverde kennis en ontdekkingen uit de klassieke Griekse tijd weer in de belangstelling.

Dit weetje komt uit de Weet Scheurkalender 2022. Vond u het interessant? De nieuwe Scheurkalender 2024 is nu te koop. Deze staat vol met interessante weetjes, vrolijke cartoons en moeilijke raadsels. De Weet Scheurkalender 2024 is nu te koop in je lokale boekhandel (€15,95), of in onze webshop.

Koop de nieuwe scheurkalender