Skip to main content

Door heel het land worden vandaag kerkdiensten georganiseerd om te bidden voor het werk en de opbrengst van het land (en de zee). Een Bijbels concept, want Jezus Zelf leert in het Onze Vader te bidden voor ‘ons dagelijks brood’. Vlak voordat Hij de discipelen dit gebed leert, zegt Hij echter iets opmerkelijks: ga je binnenkamer in. Wat bedoelt Hij daarmee?

De binnenkamer was in Jezus’ tijd een kleine ruimte in huis zonder ramen, waar de voedselvoorraad werd bewaard. De koelkast, zou je kunnen zeggen om het naar hedendaagse termen te vertalen. Dat is een gekke plek om je af te zonderen. Maar let op de context: Jezus zegt Zijn leerlingen dat ze niet moeten doen zoals de Farizeeën: bidden om uiterlijk vertoon. Het was namelijk zo dat er een vast tijdstip was voor het ochtendgebed.

Op dat moment stopte je waar je mee bezig was en ging je bidden. Veel Farizeeën zorgden ervoor dat ze net ‘toevallig’ een paar minuten eerder met hun ochtendwandelingetje waren begonnen, zodat ze ‘verplicht’ stil moesten staan, midden op straat, om te bidden. En dat alles om door anderen gezien te worden. Jezus draagt Zijn discipelen op om niet zo te doen, maar oprecht te bidden. Niet voor het oog van andere mensen, maar voor het oog van God.

Dit Weetje komt uit de Weet Scheurkalender 2021. Meer lezen? Neem dan een abonnement en ontvang elke twee maanden de nieuwste Weet!