Skip to main content
Alle artikelen van

Kees Visser

Uncategorized

Atoomsplijting: hoe werkt het?

In een kernreactor worden splijtbare atoomkernen, zoals uranium-235 of plutonium-239, beschoten met neutronen, waarna ze uiteenvallen in twee brokstukken. Daarbij komt warmte vrij. Dit heet kernsplijting. Maar om precies te…
Kees Visser
24 mei 2023