Geschiedenis

Kerst in september

op

Dat Jezus niet per se eind december geboren hoeft te zijn, is al langer bekend. De data zijn destijds gekozen omdat christenen wilden aansluiten op de West-Europese viering van het Germaanse midwinterfeest. Maar kun je nog herleiden wanneer Christus’ geboorte dan wel plaatsvond? Het zou best eens september kunnen zijn geweest…

Voor het herleiden van Christus’ geboortedatum heeft de redactie van Weet Magazine drie bronnen gebruikt: de Bijbel, historische buiten-Bijbelse bronnen en de sterrenkunde.

Kudde in het veld
Op basis van de Bijbel kun je stellen dat Jezus’ geboorte sowieso niet in de winter of in de zomer kan hebben plaatsgevonden. In deze seizoenen waren de schapen in Israël ’s nachts namelijk veilig in de schaapskooi te vinden. In de Bijbel kun je lezen dat de herders ’s nachts in het veld waren met hun schapen. Dit betekent dat de geboorte zich in het voor- of najaar heeft voltrokken.
Maar waarom waren de herders in die periodes ’s nachts buiten? Dan werden de lammetjes geboren en was er voldoende gras beschikbaar. Ook bleven herders in de lente en de herfst met hun kudde in het veld, omdat zwangere dieren en pasgeboren lammetjes in het gedrang kwamen als ze naar de kooi zouden moeten. Eventueel lammerende schapen werden door de herders goed in de gaten gehouden, omdat roofdieren zomaar op de loer konden liggen als de kudde in het veld was.

Dagorde van Abia
Er is ook een verwijzing in het Lukas-evangelie waaruit op te maken is wanneer de Heere Jezus geboren kan zijn. Er staat dat de priester Zacharia van de dagorde van Abia was. Hieruit kun je opmaken dat zijn priesterdienst eindigde in de maand juli. Tijdens die maand zag hij de engel Gabriël en niet veel later zou Elisabeth zwanger worden van Johannes de Doper. Toen Elisabeth zes maanden zwanger was, verscheen de engel aan Maria (in december). In die tijd zal Maria ook zwanger geworden zijn van de Messias. Negen maanden later zit je dan rond het begin van de maand september. En dat is ook de tijd dat de lammetjes in het najaar geboren werden. Op basis hiervan is het dus verdedigbaar om te stellen dat Christus’ geboorte in het najaar plaatsvond, vermoedelijk in september.

Meer indicaties
Hieruit komt een redelijk samenhangend beeld naar voren dat de Heere Jezus ergens in het najaar, waarschijnlijk in september, is geboren. Ook andere bronnen bekrachtigen dit. Aan de hand van de sterrenkunde kun je zelfs tot op de dag een indicatie geven.

Meer hierover – ook over het geboortejaar van Christus – is uitgewerkt in het decembernummer van Weet Magazine.

Vul hieronder uw gegevens in

Let op! Vul alle vereiste vakjes in, anders wordt je oplossing niet verzonden. Pas als je een bevestigingsmail van ons ontvangen hebt, weet je zeker dat je inzending goed is aangekomen bij Weet Magazine.


 

<script src=”https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js“></script> <script type=”text/javascript” src=”https://webforms.aboportal.nl/Form/areas/frontend/scripts/iframeResizer.min.js“></script> <script> jQuery(function($){ $(“.AboIframeabonneerACTIE4″).iFrameResize([{ autoResize: true, enablePublicMethods: true, sizeWidth: false, log: true, interval: 36, checkOrigin: false }]); }) </script> <iframe id=”AboIframeabonneerACTIE4″ class=”IframeSizeVer AboIframeabonneerACTIE4″ src=”https://webforms.aboportal.nl/Form/abonneer/weetmagazine-ACTIE4/nl-BE?stylesheet=/Form/Areas/FrontEnd/Content/CSSalt/weetmagazine.css&codekorting=hide” width=”100%” frameborder=”0″ scrolling=”no”></iframe>

 

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO

Vul hieronder uw gegevens in.

Let op! Vul alle vereiste vakjes in, anders wordt je oplossing niet verzonden. Pas als je een bevestigingsmail van ons ontvangen hebt, weet je zeker dat je inzending goed is aangekomen bij Weet Magazine.


 

 

MACHTIGING DIGITALE FACTUUR

Vul hieronder uw gegevens in.

Let op! Vul alle vereiste vakjes in, anders wordt je oplossing niet verzonden. Pas als je een bevestigingsmail van ons ontvangen hebt, weet je zeker dat je inzending goed is aangekomen bij Weet Magazine.